สำรวจสถานภาพชายฝั่งหาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส
  • 3 มี.ค. 2566
  • 230

วันที่ 2 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดนราทัศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส อยู่ในระบบหาดบางนรา จากการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) แม่น้ำบางนรา จำนวน 1 คู่ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) จำนวน 8 ตัว และเขื่อนหินทิ้ง (revetment) ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งชายหาดนราทัศน์ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง