ตรวจสอบกรณีร้องเรียน จ.จันทบุรี
  • 3 มี.ค. 2566
  • 174

วันที่ 2 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียน ตามสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 รหัส 66-03-027 ลงวันที่ 2 มี.ค.66 เวลา 10.35 น. กรณีมีการบุกรุกถมที่บริเวณหมู่ที่ 5 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พบร่องรอยการดำเนินการแผ้วถางป่าในพื้นที่ ผลการตรวจสอบ พบนายเฟ้อ ถนอมวงศ์ แสดงตัวเป็นเจ้าของที่พร้อมนำเอกสารสิทธิทางที่ดิน นส.4 จ เลขที่ 10375 เล่มที่ 104 หน้า 75 หน้าสำรวจ 2092 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2532 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง