พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 4 มี.ค. 2566
  • 207

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ได้รับแจ้งจากเกษมสุขรีสอร์ท เรื่องพบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่หาดบ้านบางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว จึงได้เก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน ขณะน้ำขึ้น รวม 3 สถานี ได้แก่ ปากคลองบ้านกรูด ชายหาดหน้าเกษมสุขรีสอร์ท ชายหาดชุมชนท่องเที่ยวบ้านทางสาย แต่ไม่พบการตายของสัตว์น้ำ ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำฯ 2564 ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ ยกเว้นสถานีปากคลองบ้านกรูด พบปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าค่ามาตรฐานฯ ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานมีค่า ดังนึ้ อุณหภูมิ 28.1-28.8 °C pH 8.03-8.38 ความเค็ม 30.3-31.0 ppt. ออกซิเจนละลายน้ำ 3.93-5.95 mg/l โดยผลการตรวจนับจำนวนแพลงก์ตอนพืชอยู่ระหว่างดำเนินการในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง