ซากเต่าทะเลเกยตื้น ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
  • 4 มี.ค. 2566
  • 190

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก คุณสมศักดิ์ รัตนบุผา ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตรวจสอบ พบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ขนาดกระดองยาว 76 ซม. กว้าง 67 ซม. เพศเมีย สภาพซากเน่ามาก ภายนอกพบผิวหนังและผิวกระดองลอกหลุด ไม่พบตาทั้งสองข้างภายในเบ้าไม่พบบาดแผล อวัยวะภายในอื่นๆเน่าสลายทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง