พบแมงกะพรุนหัวขวด พื้นที่ทะเลสงขลา
  • 6 มี.ค. 2566
  • 233

วันที่ 5 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดจังหวัดสงขลา กรณีพบแมงกะพรุนพิษบริเวณพื้นที่หาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแมงกะพรุนหัวขวด Physalia sp. ความหนาแน่นประมาณ 4 ตัว/100 เมตร จึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอันตรายให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ระมัดระวังการสัมผัสพิษของแมงกะพรุน พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล หากได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนชนิดดังกล่าว ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตามอาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง