ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเลสมุทรสาคร
  • 7 มี.ค. 2566
  • 210

วันที่ 6 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ได้ตรวจพบผู้กระทำความผิดลักลอบใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกลทำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงเข้าทำการจับกุมเรือประมงพร้อมเครื่องมือคราดหอย จำนวน 1 ลำ พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.71 (1) ม.36 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงรูปแบบและพื้นที่ทำการประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ข้อ 2 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิกัด N 13.26.44 E 100.09.21 และได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งที่ สภ.บางโทรัด ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง