เต่าทะเลวางไข่ ชายหาดดาษ พังงา
  • 7 มี.ค. 2566
  • 282

วันที่ 6 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายมานะ กล้าทะเล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่ชายหาดดาษ เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ จำนวน 2 จุด ตามพิกัดดังนี้ พิกัด UTM 0419179 1017599 ความกว้างรอยพาย 109 ซม. ขนาดอก 45 ซม. ไม่พบการวางไข่ของเต่าทะเล  
พิกัด UTM 0419191 1017329 ความกว้างรอยพาย 109 ซม. ขนาดอก 45 ซม. และได้ค้นหาจนพบไข่เต่าไม่ทราบจำนวน ที่ระดับความลึกจากยอดไข่ 54 ซม. ขนาดของไข่ 4.5 ซม. ซึ่งจากตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบ รังไข่อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลท่วมถึง จึงกลบหลุมและลบรอยเพื่อให้ไข่เต่าฟักตามธรรมชาติ ทั้งนี้ได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ช่วยกันดูแล และเฝ้าระวังรังไข่เต่าไข่ทะเลจนกว่าจะฟัก และลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง