เต่าตนุเกยตื้นทะเลภูเก็ต
  • 7 มี.ค. 2566
  • 265

วันที่ 6 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากคุณพัชสันต์ แสงสุวรรณ พบเต่าตนุ (Chelonia mydas) เกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดปลื้มสุข ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตรวจร่างกายพบมีสภาพอ่อนแรง ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นระดับปานกลาง  ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอมและมีภาวะขาดน้ำ ไม่พบบาดแผลภายนอก พบเพรียงและตะไคร่น้ำเกาะทั่วปกคลุมทั่วกระดองและใบพาย ความยาวกระดองวัดแนบ 45.5 เซนติเมตร ความกว้างกระดองวัดแนบ 43.6 เซนติเมตร น้ำหนัก 8.3 กิโลกรัม อยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงทำการเคลื่อนย้ายมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ.เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาพักฟื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง