ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนลักลอบปรับพื้นที่ริมหาด จ.เพชรบุรี
  • 4 มี.ค. 2566
  • 226

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน และผู้จัดการรีสอร์ท เข้าตรวจสอบพื้นที่จากกรณีการร้องเรียนการลักลอบปรับพื้นที่ริมหาด โดยได้รับแจ้งจากประชาชนพบเห็นการลักลอบปรับพื้นที่ริมหาด บริเวณหน้ารีสอร์ทบางชองลากูน ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่เข้าสู่ธรรมชาติแล้ว เดิมขณะกำลังดำเนินการก่อสร้างมีเศษวัสดุ ปูน กองดิน ลงหน้าหาดเล็กน้อย ปัจจุบันได้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินดังกล่าวรับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปหากมีการดำเนินการก่อสร้างให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบก่อนดำเนินการ และควรมีมาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นไปบนพื้นที่ชายหาดสาธารณะด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง