จัดนิทรรศการในกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ โขดทิมริมน้ำแห่งการศึกษา
  • 4 มี.ค. 2566
  • 270

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ในหัวข้อขยะทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เนื่องในกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ โขดทิมริมน้ำแห่งการศึกษา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน พัฒนาการด้านต่างๆ และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน โดยมีนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง