ปิดป้ายประกาศคำพิพากษาศาลจังหวัดพังงา
  • 4 มี.ค. 2566
  • 255

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) สนธิกำลัง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ปลัดอำเภอตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล กำนันตำบลกะไหล และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้ร่วมกันปิดป้ายประกาศคำพิพากษาศาลจังหวัดพังงา คดีหมายเลขดำที่ อ 640/2564  คดีหมายเลขแดงที่ อ 581/2565  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดพังงา โจทก์ กับ นางสมใจ ทองพัฒน์ จำเลย บัดนี้ศาลจังหวัดพังงา ได้พิพากษาให้นางสมใจ ทองพัฒน์ ซึ่งเป็นจำเลยให้รอลงอาญาไว้ 3 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติทที่ถูกทำลายเป็นเงิน 175,400 บาท  ณ บริเวณท้องที่ บ้านฝ่ายนา หมู่ 1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  และได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นหลักฐาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง