จัดเก็บขยะทะเล จ.สมุทรสาคร
  • 4 มี.ค. 2566
  • 274

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ลงพื้นที่จัดเก็บขยะทะเล ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และกลุ่มประมงพื้นที่บ้านบางกระเจ้า ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ได้จัดเก็บขยะทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 523 กก. ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) ถ้วย/จาน(โฟม) โดยได้ขอความอนุเคราะห์ ให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง