ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.พังงา
  • 6 มี.ค. 2566
  • 207

วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2563 ในพื้นที่จุดวางเรือ ต.13 (เขาหลัก) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนจัดวาง 1,149 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 12 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน เพรียงหัวหอม ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา เม่นดำหนามยาว ทากเปลือย มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง อาทิ กลุ่มปะการังเขากวาง กลุ่มปะการังดอกกะหล่ำ กลุ่มปะการังโขด กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลากล้วย กลุ่มปลากระรอก กลุ่มปลาหางแข็ง กลุ่มปลาทรายขาว กลุ่มปลากระพง กลุ่มปลาสลิดทะเล กลุ่มปลาสลิดหิน กลุ่มปลาปักเป้า กลุ่มปลาสาก กลุ่มปลาผีเสื้อ กลุ่มปลาโนรี กลุ่มปลานกขุนทอง เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง