จัดกิจกรรมฟื้นฟู/เก็บขยะในแนวปะการัง และบริเวณปะการังเทียมโดยการมีส่วนร่วม ณ อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก
  • 6 มี.ค. 2566
  • 258

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ฐานทัพเรือภาคที่ 3 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ Chaiya Diving Local Dive Sea Dragon และ Go 2 Similan พร้อมด้วยเครือข่ายนักดำน้ำอาสาสมัคร จัดกิจกรรมฟื้นฟู/เก็บขยะในแนวปะการัง และบริเวณปะการังเทียมโดยการมีส่วนร่วม ตามโครงการฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม ณ อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก ได้ขยะน้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม ขยะที่พบเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ติดตั้งทุ่นผูกเรือ บริเวณจุดดำน้ำเรือจมบุญสูง และเรือจมเปรมชัย รวม 2 จุด สำรวจเพื่อประเมินสภาพประติมากรรมฮาร์เล่ย์ เดวิสัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง