จัดนิทรรศการในงาน กินปู ดูเล @ บางขุนเทียน โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวเลบางขุนเทียน
  • 7 มี.ค. 2566
  • 362

วันที่ 2-6 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมจัดนิทรรศการสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย และภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก ในงาน กินปู ดูเล @ บางขุนเทียน โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวเลบางขุนเทียน ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน การล่องเรือชมวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายสินค้า ชุมชน OTOP และให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงาน กินปู ดูเล @ บางขุนเทียน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง