ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ จ.เพชรบุรี
  • 8 มี.ค. 2566
  • 254

วันที่  7 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้ง (บ้านปลา) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจฯภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์บ้านพะเนิน โดย มีนางสาวศุภจิตรา ทองฉวีผู้จัดการแผนกโครงการเพื่อสังคม บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ นายสขภณ เพิ่มสิน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย กล่าวเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ สสค. อสทล.หาดเจ้าสำราญ  อสทล.แหลมผักเบี้ย ชุมชนบ้านพะเนิน คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดสมุทรโคดม โรงเรียนวัดสมุทรธาราม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวม จำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านในบริเวณชายฝั่งทะเล 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดยในงาน มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำซั้ง(บ้านปลา) การปล่อยพันธุ์ปูม้า เก็บขยะและปลูกป่า ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านพะเนิน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง