ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล จ.นครศรีธรรมราช
  • 8 มี.ค. 2566
  • 273

วันที่ 7 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล เพื่อฟื้นฟูชายหาดให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดยการร่วมกันกำจัดขยะบริเวณชายหาด จัดโดย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชายหาดบ้านปลายทราย หมู่ที่ 1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นาวาเอก เกรียงไกร ทองคำ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง