ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักเรียนโรงเรียนเทพา จ.สงขลา
  • 8 มี.ค. 2566
  • 369

วันที่ 7 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทพา จ.สงขลา รวมจำนวน 1,200 คน ที่เดินทางมาทัศนศึกษา ณ บริเวณแหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่คณะครูและนักเรียน เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง