ทำฐานเหล็กเป็นฐานปลูกปะการังรูปเครื่องบิน พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
  • 9 มี.ค. 2566
  • 164

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับคณะครูสอนดำน้ำฯ เกาะเต่า และบริษัทโกลบอล โครงการร่วมกับช้อปดำน้ำ เกาะเต่า ทำฐานเหล็ก ไปติดตั้งบริเวณอ่าวโฉลก เป็นฐานปลูกปะการังรูปเครื่องบิน ประโยชน์เพื่อให้ปะการังยึดเกาะ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง