ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด จ.เพชรบุรี
  • 9 มี.ค. 2566
  • 320

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล.ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่นาวาเอก เจริญรัตน์ ขุนทองไทย หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดกล่าว กิจกรรม มีหน่วยงานจากงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพ บริเวณชายหาด หาดเจ้าสำราญ นักเรียน รวมถึงประชาชน ในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ จำนวน 200 คน  ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี ณ ชายหาดหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องขยะคือทรัพยากรที่ต้องจัดการด้วยการส่งเสริม การคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกนอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง การมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกของชุมชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ในกาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง