ร่วมโครงการ พลิกฟื้นผืนป่า รักษา ต่อยอด จ.สมุทรสงคราม
  • 9 มี.ค. 2566
  • 238

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมโครงการ พลิกฟื้นผืนป่า รักษา ต่อยอด ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมีพลเอกจิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกป่าชายเลน และได้สนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 200 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฯ ป้องกันไฟป่า บริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง