ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.ชุมพร
  • 10 มี.ค. 2566
  • 260

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชุมพร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บางมะพร้าว ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนผ่าน กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ว่ามีนายทุนลักลอบขุดดินภูเขาเพื่อนำดินไปขาย และบุกรุกป่าชายเลน ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจมาถึงบริเวณดังกล่าว พบพื้นที่มีการถมดิน ปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำ ก่อสร้างอาคาร ลักษณะใหม่ เนื้อที่ 65.75 ไร่ จากการตรวจสอบปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าวคาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ต่อมานายวีรวัฒน์  กาญจนรัตน ได้นำเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. จำนวน 2 ฉบับ เนื้อที่รวม 70 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา มาแสดง จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 แจ้งว่า เอกสาร นส.3 ก. ที่นำมาแสดงตรงกันกับพื้นที่จริง  คณะเจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน เพื่อคัดสารบบการออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบต่อไป และให้เจ้าของที่ดินไปยื่นเรื่องตรวจสอบแนวเขต  ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวนต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง