ร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์ทะเล บริเวณชายหาดแหลมสน ฐานทัพเรือพังงา จ.พังงา
  • 10 มี.ค. 2566
  • 209

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์ทะเล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องขยะทะเล คัดแยกขยะ ปล่อยพันธุ์เต่าตนุ จำนวน 15 ตัว และเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณชายหาดแหลมสน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ จำนวน 601 กก. ขยะที่พบเป็นส่วนมากได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และโฟม โดย พล.ร.ต.กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงาเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนพระราชทานทับละมุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง