ร่วมกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน จ.ฉะเชิงเทรา
  • 10 มี.ค. 2566
  • 298

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในบริเวณศาลาประชาคม ม.6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทุกภาคส่วนของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมและตระหนักรู้ถึงการรักษาความสะอาดบริเวณป่าชายเลน ซึ่งป่าเลนมีหน้าที่สำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง