ชี้แนวเขตที่พิพาทว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน จ.ปัตตานี
  • 10 มี.ค. 2566
  • 262

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอไม้แก่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กรมเจ้าท่า สำนักพระพุทธ อำเภอไม้แก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองลงพื้นที่ร่วมชี้แนวเขตที่พิพาทว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน ป่าชายเลน ลำน้ำสาธารณะ และที่สาธารณะร่วมอยู่ด้วย ในท้องที่ หมู่ 2 บ้านสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยมีนายฤทธิชัย เอียดแก้ว เจ้าของที่ดินเดิมเป็นคนนำชี้แนวเขต ผลเบื้องต้นปรากฏว่าที่ดินบางส่วนติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้แก่น และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ต้องมีการรังวัดและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง