ประเมินสภาพเรือรบที่ปลดประจำการจัดวางเป็นจุดดำน้ำ
  • 10 มี.ค. 2566
  • 172

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ น.อ.วงศ์ศักดิ์ เพิงมาก ผอ. กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจสอบประเมินสภาพเรือรบที่ปลดประจำการ (เรือ ต. 214) ซึ่งทัพเรือภาคที่ 3 และมูลนิธิรักษ์เขาหลัก จะนำไปจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จ.พังงา เพื่อเพิ่มศักยภาพจุดดำน้ำในอุทยาน ฯ ให้เป็นที่สนใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาดำน้ำมากขึ้น โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่ง กรม ทช. และทัพเรือภาคที่ 3 รับสนองพระดำริที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นจุดดำน้ำที่สามารถลดจำนวนนักท่องเที่ยวออกจากแนวปะการังธรรมชาติ ผลการตรวจสอบตัวเรือยังมีโครงสร้างที่สามารถนำไปจัดวางเป็นจุดดำน้ำได้ ตัวเรือมีความยาวประมาณ19 เมตร กว้าง 5 เมตร ขั้นตอนต่อไปทัพเรือภาคที่ 3 และมูลนิธิฯ จะประสานหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ  การนำไปจัดวางต้องทำความสะอาดเอาวัสดุที่เป็นมลพิษออกก่อนดำเนินการ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง