ตรวจสอบระบบนิเวศชายหาด จ.สงขลา
  • 11 มี.ค. 2566
  • 258

วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ติดตามตรวจสอบสภาพระบบนิเวศชายหาดและศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทรายในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ผลการตรวจสอบ ดังนี้
🔹 หาดทรายแก้ว มีแนวกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาด ไม่มีระบบนิเวศหาดทรายตลอดแนวก่อสร้าง บริเวณสิ้นสุดแนวกำแพงกันคลื่นพื้นที่ชายหาดถูกกัดเซาะลึกประมาณ 40-50 เมตร ยังคงพบเศษหินและวัสดุตกค้างจากการก่อสร้างตลอดแนวชายหาด ไม่พบสัตว์น้ำโดยเฉพาะกลุ่มหอยเสียบและจักจั่นทะเล 
🔹 หาดม่วงงาม สภาพชายหาดปัจจุบันแสดงถึงการคืนสภาพระบบนิเวศหาดทรายหลังจากถูกระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดทรายกว้างประมาณ 20-30 เมตร ไม่พบเศษหินและวัสดุตกค้างจากการก่อสร้าง พบหอยเสียบและจักจั่นได้ทั่วไปในระบบนิเวศหาดทราย 
🔹 ชายหาดมหาราช มีแนวกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาด ด้านหน้ากำแพงมีระบบนิเวศหาดทรายตลอดแนว ไม่พบเศษหินจากการก่อสร้าง บริเวณสิ้นสุดแนวกำแพงกันคลื่นไม่พบพื้นที่ชายหาดถูกกัดเซาะ พบหอยเสียบและจักจั่นได้ทั่วไปในระบบนิเวศหาดทราย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง