ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ 7 ฟักไข่
  • 11 มี.ค. 2566
  • 293

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกันติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 7 หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่ ตั้งแต่เวลา 13:24 น. เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด จนถึงเวลา 21:44 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ขึ้นสู่ปากหลุม จำนวน 1 ตัว จากนั้นจนถึงเวลา 23:30 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยขึ้นปากหลุมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เก็บลูกเต่าไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย และรอสักพักไม่มีลูกเต่าขึ้นมา จึงทำการเปิดปากหลุม และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 78 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box  จำนวน 3 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 13 ตัว และไข่เต่ามะเฟืองไม่มีน้ำเชื้อ จำนวน 23 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 80%  อัตราการรอดตาย 86% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 7 เป็นรังที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 จำนวนไข่ 117ฟอง นับเป็นวันที่  52 วัน หลังจากที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง