ปล่อยลูกเต่าจาก ICU Box ลงทะเล
  • 12 มี.ค. 2566
  • 210

วันที่ 11 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดังนี้
       1. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรีพังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
       2. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล
       3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม
       4. ดำเนินการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองที่พักฟื้นในตู้ ICU Box จนแข็งแรง ลงสู่ทะเล จำนวน 2 ตัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง