ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมายทะเลสงขลา
  • 11 มี.ค. 2566
  • 268

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน 68 ชุด ลักลอบทำการประมงบริเวณเขตน่านน้ำภายใน (ทะเลสาบสงขลา) ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มาตรา 67 (2) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 19 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และมาตรา 169 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 54 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 แต่ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ตาม ปจว. ข้อ 5 เวลา 11.37 น. วันที่ 10 มีนาคม 2566 ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง