ร่วมปลูกป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช
  • 11 มี.ค. 2566
  • 259

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น และเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณป่าชายเลนปากคลอง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตอาสา ความสมัครสมาน สามัคคี และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง