ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล จ.ชลบุรี
  • 11 มี.ค. 2566
  • 244

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล เพื่อฟื้นฟูชายหาดให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดยการร่วมกันกำจัดขยะบริเวณชายหาด จัดโดย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (จังหวัดชลบุรี) มีจ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปรามปราบประมงทะเลอ่างศิลา เป็นประธาน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ประมงอำเภอศรีราชา ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี บริษัทซีเอ็นเอ็นซี และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ณ ชายหาดเอนกบ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง