ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเล บริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต
  • 11 มี.ค. 2566
  • 195

วันที่ 10 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 30-32 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 28.4-29.2 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.29-8.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.00-8.09 สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว ลมแรง คลื่นเล็กน้อย และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป และยังคงพบการสะพรั่งของสาหร่ายสีแดง สกุล Gracilaria sp. บริเวณทางใต้ชายหาดป่าตอง ใกล้คลองปากบาง

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง