รรท.อทช. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ จังหวัดภูเก็ต
  • 12 มี.ค. 2566
  • 221

วันที่ 11 มีนาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการัง หลักสูตร การปลูกฟื้นฟูปะการังให้กับอาสาสมัครนักดำน้ำ โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และนายสุชาติ รัตนเรืองสี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวน 17 ราย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต 
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมให้แก่นักดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor อาสาสมัครนักดำน้ำหรือประชาชนทั่วไปที่ผ่านการดำน้ำระดับ Advanced ไม่น้อยกว่า 30 ไดร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปลูกฟื้นฟูปะการังอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพและสร้างมาตรฐาน ให้กับนักดำน้ำอาสาสมัครฯ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยการฝึกอบรมจะมีการลงฝึกปฏิบัติจริงในวันที่ 12 มีนาคม 2566 บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต จากนั้น รรท.อทช. ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศไทย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง