สำรวจสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
  • 12 มี.ค. 2566
  • 271

วันที่ 7-11 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ดำเนินการสำรวจ ประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ และตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากฯ ในพื้นที่เขตชายฝั่ง จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส  โดยวิธี Photo ID โดยใช้เรือ 204 เดินเรือสำรวจสลับฟันปลาขนานแนวชายฝั่งและวิ่งเรือสำรวจตามพื้นที่เคยรับแจ้งและที่เคยพบเจอ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส จากการสำรวจยังไม่พบกลุ่มโลมา และสัตว์ทะเลหายากกลุ่มอื่นๆ แต่จากการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่ง ทราบว่าประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมาได้พบกลุ่มโลมา หลังโหนก Indo-Pacific Humpback Dolphin ประมาณ 2-3 ตัว เป็นสีชมพู และสีเทาดำ กำลังว่ายน้ำรวมกันเป็นกลุ่มตรงกับชายฝั่งหาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่เรือประมงที่พบเป็นประเภท อวนลอยปลาทู อวนลอยปลาหลังเขียว อวนลอยปลาอินทรีย์ จึงได้ประสานงานชาวประมงในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ และแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นประวัติในการติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง