สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช
  • 12 มี.ค. 2566
  • 234

วันที่ 6 - 11 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณหาดริ้นและหาดท้องนายปาน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 สถานี บริเวณอ่าวแม่น้ำและอ่าวละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 สถานี  และอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 สถานี  จากการสำรวจโดยใช้อวนลอยกุ้งสามชั้นพบตัวอย่างแมงกะพรุนในกลุ่ม Hydrozoa จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Zygocanna sp. บริเวณหาดท้องนายปาน จำนวน 2 ตัว และบริเวณอ่าวแม่น้ำจำนวน 2 ตัว และจากการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือสวิง พบตัวอย่างแมงกะพรุนในกลุ่ม Hydrozoa จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์) ทั้ง 5 สถานี โดยพบแพร่กระจายไม่หนาแน่น และพบตัวอย่างแมงกะพรุนในกลุ่ม Scyphozoa จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย) บริเวณหาดท้องนายปาน จำนวน 2 ตัว และบริเวณอ่าวแม่น้ำจำนวน 2 ตัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง