สำรวจการกัดเซาะชาบฝั่ง จ.สงขลา
  • 14 มี.ค. 2566
  • 237

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม และพื้นที่หาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม พบตะกอนทรายเข้ามาสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน้าหาดกว้างขึ้น และพบเหล็กที่เกิดจากการก่อสร้างเมื่อ ปี 2563 โผล่ขึ้นเหนือทรายชายหาด มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อคลื่นย้อนไหลลงทะเล ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ และพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค พบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไปทางทิศเหนือ ยังคงพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งเดิม และเนื่องจากช่วงฤดูลมมรสุมและคลื่นลมแรงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้คลื่นได้กระชาก ซากเสาคอนกรีต แผ่นปูน เศษก้อนหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และสิ่งก่อสร้างที่พังเสียหาย ลงมาบริเวณชายหาดทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม และถนนเลียบชายฝั่งทะเลพังเสียหาย อีกทั้งมีการชำรุดผุพังของโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล สาเหตุเกิดจากคลื่นลมมรสุมที่เข้ามาปะทะโครงสร้างฯ เกิดการกระโจมของคลื่น ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และการชำรุดของฐานรองของโครงสร้างฯ และแผ่นปูพื้นทางเดินแตกกระจาย พังเสียหายบริเวณด้านหลังโครงสร้างฯ นอกจากนี้มีการวางหินขนาดเล็กบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็นการชั่วคราว และนอกจากนี้บริเวณด้านหลังโครงสร้างฯ พบตะกอนทรายจำนวนมากที่ถูกคลื่นซัดพามา ส่งผลทำให้ตะกอนทรายเข้ามาปิดบังลานอเนกประสงค์และถนน ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง