หาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีพบคราบน้ำมันในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 15 มี.ค. 2566
  • 186

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีพบคราบน้ำมันในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันอำเภอสิงหนคร ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากอำเภอสิงหนคร ว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ได้ตรวจพบคราบน้ำมันกระจายอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 300 เมตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณข้างท่าเรือคลังน้ำมัน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน อาชีพการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งในเบื้องต้นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันอำเภอสิงหนคร ได้บูรณาการหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภาคเอกชน เข้าดำเนินการขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว และได้คลี่คลายลงบางส่วน แต่สถานการณ์ยังไม่ยุติ อำเภอสิงหนครจึงจัดการประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบและหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ มติที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้ 1. มอบกรมประมงพิสูจน์ซากปลาที่ตายและตรวจคุณภาพน้ำทุกๆ 3 วัน 2. มอบ ศวทล. เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจคุณภาพพื้นฐาน 3. มอบ ศรชล. ทัพเรือภาคที่ 2  และ ปตท.สผ. เก็บคราบน้ำมันที่เหลือออกให้หมด 4. มอบสำนักงานเจ้าท่า เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และหาทางออกในการเยียวยาพี่น้องประชาชน โดยภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 98 ราย ต้องการรับการเยียวยากระชังละ 7,000 บาท จำนวน 528 กระชัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม