ตรวจสอบขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง จ.เพชรบุรี
  • 15 มี.ค. 2566
  • 316

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ ม.1  ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี และ ม.2 บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผน และแนวทาง ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง