จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จ.ชุมพร
  • 16 มี.ค. 2566
  • 214

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเทศบาลปากตะโก กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านปากน้ำตะโก ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  153 คน และจัดเก็บขยะลดปริมาณขยะทะเลได้ รวมขยะทั้งหมด 2,400 กิโลกรัม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง