เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ จ.สงขลา
  • 16 มี.ค. 2566
  • 195

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ สวนป่าทักษิณ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลบ่อตรุ อสม. โรงเรียนวัดสีหยัง โรงเรียนวัดประดู่ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 170 คน ทั้งนี้ มีกิจกรรมปล่อยปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว การจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะ โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 415 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป เช่น เศษโฟม ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก รองเท้า และทุ่นลอย เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง