เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ และ Litter trap จ.เพชรบุรี
  • 16 มี.ค. 2566
  • 262

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัคร บ้านพะเนิน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ Litter trap โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 17 กก. คลองบ้านพะเนิน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ต.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 24.4 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 26 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 32.6 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 4 พื้นที่จำนวน 100 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 83 กก. ขยะอินทรีย์ 17 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง