ตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของปะการังเกาะมันใน
  • 16 มี.ค. 2566
  • 193

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการเพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ โดยการดำน้ำตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของปะการัง บริเวณหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จ.ระยอง และพบว่าปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) มีความสมบูรณ์เพศ พร้อมที่จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ จึงดำเนินการครอบโคโลนีปะการัง ด้วยถุงแพลงก์ตอน จำนวน 10 โคโลนี  และติดตามอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่า ในคืนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ปะการังดังกล่าว ได้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ในเวลา 20.45 น. จำนวน 4 โคโลนี จึงทำการเก็บไข่และสเปิร์ม มาเพาะและอนุบาลบนโรงเพาะพันธุ์ พร้อมทั้งศึกษาการแบ่งตัวและการพัฒนาของตัวอ่อนปะการังสมองร่องยาว และเก็บข้อมูลการลงเกาะบนแผ่นกระเบื้องดินเผา ในโรงเพาะพันธุ์บนเกาะมันใน จ.ระยอง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง