ซากเต่าตนุเกยตื้นทะเล จ.ชุมพร
  • 16 มี.ค. 2566
  • 174

วันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งจากนางผ่องพิศ  คงสวี เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณอ่าวมะม่วง ม.2 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ เพศเมีย สภาพซากเน่ามาก ความยาวกระดอง 101 ซม. น้ำหนักประมาณ 80 กก. มีรอยแยกบนหลังกระดองซึ่งเกิดจากการเน่า หลอดลมตีบ พบสาหร่ายและฝักโกงกางในหลอดอาหาร อวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลาย พบมูลในลำไส้ส่วนท้าย ผลจากการชันสูตรไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพซากเน่า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง