ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จ.สุราษฎร์ธานี
  • 17 มี.ค. 2566
  • 305

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ ที่มีช่องทางการเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ จำนวน 10 ชุด ลักลอบการทำประมงบริเวณปากคลองปากกะแดะ ท้องที่ ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นการฝ่าฝืนการผิดกฎหมาย มาตรา 67(2) ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 19 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560 บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และมาตรา 169 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 54 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560 แต่ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ตรวจยึดเครื่องมือประมงดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง