ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
  • 17 มี.ค. 2566
  • 195

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์ แสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 3 ชุด พิกัด N 13.3156 E 100.25.51 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางส่งที่ สน.เทียนทะเล ตาม ปจว.ข้อ 26/66 เวลา 13.39 น. ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง