เต่าทะเลขึ้นวางไข่ พื้นที่หาดดาษ เกาะพระทอง จ.พังงา
  • 18 มี.ค. 2566
  • 185

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายมานะ กล้าทะเล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 บ้านเกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่ชายหาดดาษ เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ จำนวน 1 จุด ตามพิกัดที่ Lat 09 200909  Long 098 264398 ได้ทำการตรวจสอบ ความกว้างรอยพาย 109 ซม. ขนาดอก 35 ซม. และได้ค้นหาจนพบไข่เต่าไม่ทราบจำนวน ที่ระดับความลึกจากยอดไข่ 49 ซม. ขนาดของไข่ 3.8 ซม. ซึ่งจากตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบ รังไข่อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลท่วมถึง จึงกลบหลุมและลบรอยเพื่อให้ไข่เต่าฟักตามธรรมชาติ ทั้งนี้ได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ช่วยกันดูแล และเฝ้าระวังรังไข่เต่าไข่ทะเลจนกว่าจะฟัก และลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง