สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จ.ปัตตานี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 181

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองไม้แก่น จ.ปัตตานี ในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล 200 ไร่ โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย – สมบูรณ์ดีมาก ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ  0.5 - 1.5 เมตร  ความเป็นกรด - ด่าง 7.86 - 8.17  ความเค็ม 15 - 25 ppt.  ออกซิเจนละลายน้ำ 5.88 - 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 27.5 - 29.6 องศาเซลเซียส ไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง