ตรวจยึดเรือทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จ.ภูเก็ต
  • 19 มี.ค. 2566
  • 260

วันที่ 17-18 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจพบเรือประมงที่ลอยลำอยู่กำลังทำการประมงโดยใช้อวนลอย บริเวณแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107 ออกไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ปรากฏว่าเป็นเรือประมงกำลังกู้อวนที่วางอยู่ในทะเลขึ้นบนเรือ ตรวจสอบจุดพิกัดที่ทำการประมง (ตามพิกัด GPS มือถือหาที่เรือด้วยดาวเทียม) แลตติจูด 07 องศา 47 ลิปดา 55.2 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 98 องศา 24 ลิปดา 16.0 ฟิลิปดา ตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 12 ประกอบกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรืออธิบดีมอบหมาย และประกอบมาตรา 171 ได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด โดยมีผู้ต้องหา 1 ราย คือ นายบุ่นกุ่ย แซ่เอี๊ยบ อายุ 82 ปี ของกลาง (1) เรือประมงขนาดความยาวเรือ 5 เมตร กว้าง 1.50 เมตร  ความลึก 0.50 เมตร เครื่องยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ขนาด 8 แรงม้า (2) อวนลอยขนาดความยาว 150 เมตร ลึก 1.50 เมตรขนาดตาอวนกว้าง 4 นิ้ว (3) สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดาบเงิน 2 ตัว และ ปลามง 5 ตัว สภาพเสียชีวิต แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืนตามมาตราดังกล่าว บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 138 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต ตามบันทึกประจำวันข้อ 2 เวลา 00.54 น. คดีอาญาที่ 103/2566 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง