รายงานผลศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา
  • 20 มี.ค. 2566
  • 269

วันที่ 19 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดังนี้
       1. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
       2. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล
       3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง